Thôgn báo v/v phúc khảo kỳ thi TS Đại học Bằng thứ 2 và Liên thông ĐH năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn xin chấm phúc khảo

Tuyển sinh hệ Đại học bằng thứ 2 và liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

Năm học 2017 – 2018

Hội đồng tuyển sinh Đại học Bằng thứ 2 và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học thông báo về việc nhận đơn xin chấm phúc khảo tuyển sinh năm học 2017 – 2018 như sau:

- Thời gian phát và nhận đơn: từ ngày 20/07/2017 đến hết ngày 29/07/2017

- Địa điểm nhận đơn: thí sinh nhận đơn xin chấm phúc khảo và nộp lệ phí tại phòng Kế toán – Tài chính (P.110)

- Lệ phí: 35.000 đồng / 1 môn

- Thời gian công bố kết quả: dự kiến ngày 12/08/2017 (kết quả sẽ được công bố trên trang web tuyển sinh: tuyensinh.ou.edu.vn)

Phòng Quản lý đào tạo sẽ không giải quyết cho các trường hợp nộp đơn quá hạn nêu trên.