• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1

  Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là trường ĐH Công lập, Bán công hay dân lập?

  -     Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh là Trường ĐH Công lập.

  -     Tiền thân của Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh là Viện Đào tạo mở rộng, được thành lập theo quyết định số 451/TCCB ngày 15/6/1990 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

  -     Ngày 22/06/2006, theo quyết định số 146/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “ĐH Mở Bán công Tp. Hồ Chí Minh chuyển sang loại hình trường đại học Công lập” với tên gọi mới là Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh. 

 • 2

  Trường ĐH Mở Tp.HCM có các bậc và hệ đào tạo nào?

  Trường Đại học Mở Tp. HCM tổ chức đào tạo theo hai hình thức:

  -   Giáo dục chính quy.

  -   Giáo dục thường xuyên.

  Cụ thể:

  +  Giáo dục chính quy: Giáo dục đại học theo hình thức tập trung các trình độ:

  o     Tiến sĩ;

  o     Thạc sĩ;

  o     Đại học (bao gồm đào tạo Đại học Bằng thứ hai);

  +  Giáo dục thường xuyên: Tổ chức các lớp học, khóa học tại Trường Đại học Mở Tp. HCM hoặc tại các cơ sở liên kết đào tạo trình độ đại học. Giáo dục thường xuyên bao gồm:

  o     Đào tạo từ xa

  o     Vừa làm vừa học

 • 3

  Trường có ký túc xá (KTX) không?

  Hiện tại Trường có 1 khu KTX tại cơ sở Long Bình, Biên Hòa – Đồng Nai, có sức chứa 400 Sinh viên, sử dụng cho sinh viên tham gia học Giáo dục Thể chất và Quốc phòng tại cơ sở Long Bình.

 • 4

  Điểm mạnh của Trường Đại học Mở Tp. HCM là gì?

  Thế mạnh nổi trội của trường là chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng ứng dụng, thực tế, gắn với nhu cầu của xã hội, thị trường lao động.

  -     Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và có thể rút ngắn thời gian học.

  -     Hệ thống học tập phù hợp với điều kiện và năng lực đặc biệt của người học.

 • 5

  Học phí học tại Trường ĐH Mở Tp. HCM là bao nhiêu?


  Là trường đại học công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính, học phí tại Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh được thu theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
  Mức học phí năm học 2014-2015 trung bình là 2.000.000đ (Hai triệu đồng)/học kỳ (Một năm có 3 học kỳ).
  Trong những năm học tới, Trường thực hiện thu học phí theo quy định mới của Chính phủ.

Tin tức nổi bật