• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6

  Sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, con thương binh liệt sĩ có được giảm học phí?

  Trường ĐH Mở Tp. HCM là trường công lập nên mọi chế độ chính sách đối với sinh viên của Trường sẽ được đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ (Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015).

 • 7

  Hệ Cao đẳng năm 2015 của trường tuyển sinh những ngành nào?

  Năm 2015, Trường không tuyển sinh bậc Cao đẳng.

 • 8

  Ngành nào dễ có việc làm ngay khi tốt nghiệp ?

  Theo thống kê và khảo sát sinh viên tốt nghiệp trong 3 năm trở lại đây thì tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp của trường ở tất cả các ngành đào tạo là 80%.

 • 9

  Chuẩn đầu ra của trường như thế nào ?

  Để tìm hiểu về chuẩn đầu ra của nhà trường, các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên website của trường http://www.ou.edu.vn hoặc http://www.ou.edu.vn/qldt/Documents/ChuanDaura/CDR_DH_KHMT.PDF

Tin tức nổi bật