• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Thông báo v/v tạm ngưng thu lệ phí xét tuyển đối với hồ sơ xét tuyển trực tuyến kỳ tuyển sinh ĐHCQ 2016

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng thu lệ phí xét tuyển

đối với các thí sinh đăng ký hồ sơ xét tuyển trực tuyến

kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trong kỳ tuyển sinh Đại học Chính quy khóa 2016, trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh tạm ngưng thu lệ phí xét tuyển 30.000đ/hồ sơ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến. Nhà trường sẽ thu bổ sung khoản lệ phí này khi thí sinh trúng tuyển vào Trường.

Việc tạm ngưng thu khoản lệ phí xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến được thực hiện kể từ ngày 06/08/2016.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Tin tức nổi bật