• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Thông báo v/v điểm chuẩn nguyện vọng Bổ sung đợt 1 - năm 2016

THÔNG BÁO

V/v điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng Bổ sung đợt 1,
kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2016

Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng Bổ sung đợt 1, kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2016 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

D220201

Ngôn ngữ Anh

24,00

Ngoại ngữ hệ số 2

2

D220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

20,00

Ngoại ngữ hệ số 2

3

D220214

Đông Nam á học

16,00

 

4

D310301

Xã hội học

16,00

 

5

D340101

Quản trị kinh doanh

19,50

 

6

D340201

Tài chính ngân hàng

18,00

 

7

D340405

Hệ thống thông tin quản lý

15,00

 

8

D420201

Công nghệ Sinh học

16,00

 

9

D480101

Khoa học máy tính

20,00

Toán hệ số 2

10

D760101

Công tác Xã hội

15,00

 

 

Lưu ý:

- Điểm chuẩn ở trên là tính cho thí sinh ở KV3.

- Điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là như nhau.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                           THƯ KÝ

                   Đã ký                                                                     Đã ký

                HIỆU TRƯỞNG                                               TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

              Nguyễn Văn Phúc                                                 Nguyễn Minh Hà

Tin tức nổi bật