• 1
  • 2
  • 3
  • 4

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2 VÀ LIÊN THÔNG CĐ-ĐH CHÍNH QUY 2017 – ĐỢT 1

THÔNG BÁO

CHIÊU SINH LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2

VÀ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 – ĐỢT 1

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh Đại học Bằng thứ  2 và liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy năm 2017. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp ôn tập đầu vào cho hệ tuyển sinh Bằng thứ 2 và liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:

* Thời gian đăng ký ôn thi: Từ 13/02/2017

* Thời gian học dự kiến: Tháng 04/2017 (Mở các lớp tối trong tuần và Thứ 7-CN)

* Địa điểm học: 97 Võ Văn Tần, Quận 3 và 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1

* Thời gian thi tuyển sinh: Dự kiến giữa tháng 06/2017

* Các ngành tuyển sinh:

+ Đối với Đại học bằng thứ 2: 

- Quản trị kinh doanh

- Tài chính ngân hàng

- Kinh tế (Chuyên ngành: Quản lý công)

- Kế toán

- Luật kinh tế

- Công nghệ kỹ thuật Công trình Xây dựng

- Công nghệ sinh học

- Ngôn ngữ Anh

+ Đối với Liên thông đại học từ Cao đẳng lên Đại học

- Khoa học máy tính

- Công nghệ kỹ thuật Công trình Xây dựng

- Quản trị kinh doanh

- Tài chính ngân hàng

- Kế toán

- Công nghệ sinh học

- Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hoặc Phương pháp giảng dạy)

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo – Phòng 006

Trường ĐH Mở TP.HCM . Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: (08) 39307696 hoặc (08) 39300072. Email: quanlydaotao@ou.edu.vn

Website: www.tuyensinh.ou.edu.vn

Tin tức nổi bật