• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Thông báo v/v ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy Đợt 1 - năm 2017

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển Đại học Chính quy đợt 1 năm 2017 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Chi tiêu tuyển sinh: 3.350

4. Phương thức xét tuyển:       

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.

- Điểm trúng t­­uyển xét theo từng ngành.

5. Thời gian xét tuyển: theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển

6.1 Các ngành tuyển sinh hệ Đại trà

 

 

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn
xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển từ

Khoa học máy tính (1)

- Cơ sở dữ liệu

- Mạng máy tính

- Đồ họa máy tính và xử lý ảnh

52480101

170

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý,  Anh

Toán, Văn,  Anh

Toán, Hóa, Anh

16,0

Hệ thống thông tin quản lý

52340405

110

15,5

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng(1)

52510102

150

16,0

Quản lý xây dựng(1)

52580302

100

16,0

Kinh tế

- Quản lý Công

- Kinh tế học

- Kinh tế đầu tư

- Kinh tế quốc tế

52310101

180

17,0

Quản trị kinh doanh

- QTKD tổng hợp

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Marketing

52340101

240

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý,  Anh

Toán, Văn,  Anh

Toán, Hóa, Anh

17,0

Kinh doanh Quốc tế

52340120

90

16,0

Quản trị nhân lực

52340404

70

16,0

Tài chính ngân hàng

- Tài chính

- Ngân hàng

52340201

200

17,0

Kế toán

52340301

180

17,0

Kiểm toán

52340302

70

17,0

Công nghệ Sinh học (2)

- CNSH Y – Dược

- CNSH Nông nghiệp - Môi trường

- CNSH Thực phẩm

52420201

250

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa,  Anh
Toán, Sinh, Hóa
Toán, Văn, Anh

15,5

Luật kinh tế

52380107

180

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý,  Anh
Văn, Sử, Địa
Toán, Văn, Ngoại ngữ(4)

(Tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn các tổ hợp khác 1,5 điểm)

18,0

Luật

52380101

150

18,0

Đông Nam Á học

52220214

110

Toán, Lý,  Anh
Văn, Địa, Ngoại ngữ
Toán, Văn, Ngoại ngữ
Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ(5)

15,5

Xã hội học

- Xã hội học Tổng quát

- Giới và Phát triển

- Công tác XH và Phát triển cộng đồng

- Xã hội học tổ chức và quản lý nhân sự

52310301

110

15,5

Công tác Xã hội

52760101

110

15,5

Ngôn ngữ Anh (3)

- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

- Biên – Phiên dịch Tiếng Anh

- Tiếng Anh Thương mại

52220201

250

Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
 Văn, Sử,  Anh

Văn, KH xã hội, Anh

17,0

Ngôn ngữ Trung Quốc (3)

52220204

50

Văn, Toán, Ngoại ngữ
Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ(5)

15,5

Ngôn ngữ Nhật (3)

52220209

80

16,0

 

Ghi chú:

 (1):  Ngành Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng, Quản lý xây dựng: điểm môn Toán được tính hệ số 2.

(2):   Ngành Công nghệ sinh học đào tạo tại cơ sở Bình Dương.

(3):   Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật: điểm môn ngoại ngữ được tính hệ số 2.

(4): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

(5): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

6.2 Các ngành tuyển sinh chất lượng cao: Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển của các ngành chất lượng cao từ 15,5 điểm trở lên.

 

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn
xét tuyển

Quản trị kinh doanh

52340101C

140

Toán, Hóa, Anh

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, KH xã hội, Anh

Tài chính ngân hàng

52340201C

135

Kế toán

52340301C

90

Luật kinh tế

52380107C

45

Toán, Hóa, Anh

Toán, Lý, Anh

Văn, Sử, Anh

Toán, Văn, Anh

Ngôn ngữ Anh

 

52220201C

90

Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
 Văn, Sử,  Anh

Văn, KH xã hội, Anh

 

Ghi chú: điểm môn tiếng Anh được tính hệ số 2.

6.3. Lưu ý

i. Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 được xác định như sau: tổng điểm 3 môn/bài thi không nhân hệ số.

ii. Điểm xét tuyển là căn cứ để xác định kết quả xét tuyển đối với các ngành được quy về hệ điểm 30 dành cho các tổ hợp môn xét tuyển, được xác định như sau (làm tròn về 0,25 điểm): 

Tin tức nổi bật