• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Danh sách hồ sơ xét tuyển bổ sung 2017 qua Bưu điện đến trễ

Hiện trường ĐH Mở Tp.HCM đã nhận được hồ sơ xét tuyển bổ sung Đại học chính quy năm 2017 của những thí sinh sau gởi qua Bưu điện đến trễ.

- Nhà trường đã thực hiện xét tuyển và công bố kết quả: <xem ở đây>

- Thí sinh căn cứ theo đủ điều kiện trúng tuyển chuẩn bị hồ sơ nhập học theo thông báo sau: <xem ở đây>

STT SBD Họ Tên
1 44005546 NGUYỄN THỊ OANH
2 35000216 NGUYỄN THỊ THU HIỀN
3 30001474 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG
4 50001585 ĐẶNG THỊ OANH
5 48024365 NGUYỄN THỊ THU THẢO
6 02050923 TRƯƠNG VĂN NINH
7 02026070 PHẠM LÊ THANH HÀ
8 35002502 NGUYỄN THỊ THU HÀ
9 02063073 NGÔ PHƯƠNG ANH
10 46007633 HOÀNG THỊ KHÁNH LY
11 45000447 TRẦN DUY PHÚ
12 51011875 NGUYỄN NGỌC DIỆU
13 02026594 NGUYỄN THỊ HOÀNG TRINH
14 43001659 NGUYỄN HOÀNG NHẬT LỆ
15 48019555 NGUYỄN THỊ MỸ HOA
16 44009706 LÊ ĐÌNH NAM
17 48010318 TRẦN THỊ MAI TRINH
18 28018826 LÊ THỊ HẰNG
19 51005269 TRẦN CÔNG LẬP
20 48020730 TRẦN TRỌNG HIẾU
21 42002945 LÊ HỒNG THUÝ HẰNG
22 37000641 LÝ NGUYÊN HÀO
23 28024941 NGUYỄN THỊ HUYỀN
24 29018277 PHAN THỊ YẾN UYÊN
25 29004810 LÊ THỊ UYÊN
26 51010485 ĐẶNG DIỄM LÊ VI
27 02026488 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
28 02053977 TRẦN PHƯƠNG NAM
29 48021200 THÒNG LÝ THỤC DUYÊN
30 37005595 PHẠM THỊ NGỌC NỮ
31 42001811 KA TRIỆU
32 34014084 NGUYỄN THỊ THU HẰNG
33 28029954 NGUYỄN VĂN CƯỜNG
34 37001835 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN
35 39000706 ĐẶNG NGỌC PHÚC
36 51011829 NGUYỄN XUÂN YẾN
37 34007376 LA ĐÌNH HOÀNG
38 03011322 PHẠM THÚY HÀ
39 40006194 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
40 40019617 NGUYỄN THỊ THU THẢO
41 40001368 LÝ DIỄM MY
42 40007375 NGUYỄN HỮU VIỆN
43 40009436 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
44 30004815 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN
45 40015502 NGUYỄN HẢI HÀ
46 42010204 PHAN BẢO
47 40001179 LÊ TRẦN THÙY DUNG
48 32007113 LÊ NGUYỄN PHÚ HỮU
49 38000870 LÊ NGUYỄN ĐẮC LỘC
50 52002934 HỒ TRUNG KIÊN
51 53005231 LÊ PHÁT THÀNH
52 29025726 CAO NỮ THANH TIÊN
53 22002171 TRẦN THỊ DUNG
54 30000225 VÕ THỊ THU HUYỀN
55 61006131 LÊ THỊ MỸ DUYÊN
56 03002090 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯỢNG LOAN
57 37006980 NGUYỄN THỊ THÚY AN
58 35004352 TRẦN THỊ KIM NGÂN
59 54007339 NGUYỄN VĂN BẢY
60 63003865 NGUYỄN TRỌNG THANH PHƯƠNG
61 02052773 HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG
Tin tức nổi bật