• 1
  • 2
  • 3
  • 4

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018

Ký hiệu:          MBS

Tên đơn vị:     Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ website của đơn vị:     www.ou.edu.vn

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phan Thị Thu Phương

Phó trưởng phòng QLĐT

(028) 39 307 696

tuyensinh@ou.edu.vn

2

Phùng Thị Kim Ngọc

Chuyên viên

(028) 39 300 372

 

Tin tức nổi bật