• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Thông báo v/v mở rộng đối tượng tuyển sinh Liên thông CĐ-ĐH Chính quy 2018

THÔNG BÁO

V/v mở rộng đối tượng tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Chính quy năm 2018

Nhằm tạo điều kiện cho người tốt nghiệp cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình; trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở rộng đối tượng tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Chính quy năm 2018 như sau:

STT

Ngành tuyển sinh Đại học

Ngành tốt nghiệp Cao đẳng

1

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

Hệ thống thông tin

2

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật giao thông

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

3

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị khách sạn

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Marketing

Kinh doanh thương mại

4

Tài chính – Ngân hàng

 

Tài chính – Ngân hàng

Bảo hiểm

5

Kế toán

Kế toán

Kiểm toán

6

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Kỹ thuật sinh học*

Sinh học ứng dụng

7

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh                      

Sư phạm Tiếng Anh

 

Tin tức nổi bật