• 1
  • 2
  • 3
  • 4

TB mức điểm nhận đăng ký xét tuyển Đại học hệ Chính quy Đợt 1 - năm 2018

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển Đại học Chính quy đợt 1 năm 2018 như sau:

- Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển cho tất cả các tổ hợp môn của các ngành tuyển sinh hệ Đại trà và Chất lượng cao: 15,0 điểm.

- Điểm nhận đăng ký xét tuyển được xác định như sau (điểm các bài thi/môn thi không nhân hệ số):

Điểm
nhận đăng ký xét tuyển

=

Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng

Trân trọng ./.

Tin tức nổi bật