• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Danh sách học sinh dự bị ĐH Dân tộc đã hoàn thành chương trình - nhập học 2018

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

Kỳ thi tuyển sinh Đại học Chính quy 2018

Lưu ý:

- Sinh viên sẽ làm thủ tục nhập học tại trường ĐH Mở Tp.HCM từ; ngày 09/8 đến hết ngày 13/8 (nghỉ ngày 12/8).

(Thủ tục nhập học sẽ có thông báo sau).

STT

Họ tên

Nữ

Ngày Sinh

Dân tộc

Tỉnh

Khối

Ngành đăng ký

Ghi chú

1

Lê Khắc

Hưng

 

21/09/99

Tày

Lâm Đồng

B

Công nghệ sinh học

 

2

Vạn Sử Hồng

Ánh

x

16/05/99

Chăm

Ninh Thuận

C

Luật

 

3

Hứa Thị Mai

Cúc

x

23/05/99

Nùng

Bình Phước

C

Luật Kinh tế

 

4

Lâm

Hào

 

10/05/99

Khmer

Bình Phước

C

Luật Kinh tế

 

5

Phạm Trung

Hùng

 

26/12/99

Hre

Quảng Ngãi

C

Luật Kinh tế

 

6

Dương Văn

Huy

 

02/12/99

Tày

Đăk Nông

C

Luật Kinh tế

 

7

Kon Sa Yến

Linh

x

28/05/99

Kơho

Lâm Đồng

C

Luật Kinh tế

 

8

Dụng Hoài

Nam

 

21/06/98

Chăm

Bình Thuận

C

Luật Kinh tế

 

9

Danh

Ngoan

 

22/06/99

Khmer

Kiên Giang

C

Luật Kinh tế

 

10

Trương Thị Hạnh

Nguyên

x

02/09/99

Khmer

Vĩnh Long

C

Luật Kinh tế

 

11

H' Danh

Niê

x

07/03/99

Ê đê

Đăk Lăk

C

Luật Kinh tế

 

12

Trương Hoàng

Thanh

 

14/09/99

Nùng

Đăk Nông

C

Luật Kinh tế

 

13

Điểu Thị

Thơm

x

14/10/99

Stiêng

Bình Phước

C

Luật Kinh tế

 

14

Dương Linh

Thôn

 

01/01/92

Khmer

Sóc Trăng

C

Luật Kinh tế

 

15

Lý Văn

Thuận

 

12/05/99

Tày

Bình Phước

C

Luật Kinh tế

 

16

Trịnh Quốc

Toàn

 

11/10/99

Khmer

Bạc Liêu

C

Luật Kinh tế

 

17

Lê Thị Ngọc

Trinh

x

08/03/99

Khmer

Trà Vinh

C

Luật Kinh tế

 

18

Danh Minh

Trường

 

23/03/98

Khmer

Kiên Giang

C

Luật Kinh tế

 

19

Đổng Quốc

Tùng

 

22/06/99

Chăm

Ninh Thuận

C

Luật Kinh tế

 

20

Danh Tỉnh

Văn

 

22/10/98

Khmer

Kiên Giang

C

Luật Kinh tế

 

21

Thị

Yến

x

10/01/99

Mnông

Đăk Nông

C

Luật Kinh tế

 

22

Nguyễn Thị Hoàng

Oanh

x

24/12/99

Kinh

Bình Phước

 

Quản trị kinh doanh

 

23

Nguyễn Thị Cẩm

x

12/07/99

Kinh

Bình Phước

 

Luật Kinh tế

 

24

Đinh Thị Huyền

Diệu

x

09/07/99

Nùng

Đăk Lăk

A

Quản trị kinh doanh

 

25

Y Lai

Bkrông

 

05/08/99

Ê đê

Đăk Lăk

C

Luật

 

26

Bùi Tiểu

Anh

x

16/04/99

Mường

Đăk Lăk

D1

Ngôn ngữ Anh

 

 
Tin tức nổi bật