• 1
  • 2
  • 3
  • 4

TB tuyển sinh và học phí Chương trình Chất lượng cao ngành Công nghệ sinh học và CNKT CT Xây dựng

Công nghệ sinh học & Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng, hai ngành tuyển sinh chất lượng cao mới tại Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông qua đề án đào tạo Chất lượng cao (CLC) trình độ đại học, cho phép Trường ĐH Mở Tp.HCM tuyển sinh và đào tạo CLC hai ngành:

- CÔNG NGHỆ SINH HỌC – Mã ngành: 7420201C

- CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (CNKTCT Xây dựng) – Mã ngành: 7510102C

Do đó trong năm 2018, Trường ĐH Mở Tp.HCM sẽ tuyển:

80 chỉ tiêu cho ngành Công nghệ sinh học – CLC với các tổ hợp xét tuyển gồm: Toán-Sinh- Tiếng Anh; Toán-Văn- Tiếng Anh; Toán-Hóa- Tiếng Anh; Toán-Lý- Tiếng Anh (tiếng anh Hệ số 2).

40 chỉ tiêu cho ngành CNKTCT Xây dựng – CLC với các tổ hợp môn xét tuyển gồm: Toán-Lý- Tiếng Anh; Toán-Hóa- Tiếng Anh; Toán-Văn- Tiếng Anh (tiếng Anh và Toán hệ số 2).

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào hai ngành CLC mới của Trường ĐH Mở Tp.HCM bằng một trong hai hình thức: đăng ký trực tuyến theo hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.

Phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo mức học phí: tại đây

Tin tức nổi bật