• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Điểm trúng tuyển, Danh sách trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 và hướng dẫn nhập học

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2018 như sau:

Ghi chú:

(1) Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân)

(2) Danh sách trúng tuyển dự kiến công bố trước 17g00 ngày 06/8/2018

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

Hệ số 30

(1)

Ghi chú

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

20,40

 

2

7220201C

Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao)

19,00

 

3

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

19,85

 

4

7220209

Ngôn ngữ Nhật

19,65

 

5

7310101

Kinh tế

18,70

 

6

7310301

Xã hội học

15,00

 

7

7310620

Đông Nam á học

16,70

 

8

7340101

Quản trị kinh doanh

19,40

 

9

7340101C

Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao)

17,20

 

10

7340120

Kinh doanh quốc tế

20,65

 

11

7340201

Tài chính – Ngân hàng

18,00

 

12

7340201C

Tài chính–Ngân hàng (CT chất lượng cao)

15,25

 

13

7340301

Kế toán

18,35

 

14

7340301C

Kế toán (CT chất lượng cao)

15,25

 

15

7340302

Kiểm toán

18,20

 

16

7340404

Quản trị nhân lực

19,50

 

17

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

16,10

 

18

7380101

Luật

18,55

Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm (20.05 điểm)

19

7380107

Luật kinh tế

19,25

Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm (20.75 điểm)

20

7380107C

Luật kinh tế (CT chất lượng cao)

17,00

 

21

7420201

Công nghệ sinh học

15,00

 

22

7420201C

Công nghệ sinh học CLC

15,00

 

23

7480101

Khoa học máy tính

17,00

 

24

7480201

Công nghệ thông tin

18,25

 

25

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

15,00

 

26

7510102C

CNKT công trình xây dựng CLC

15,00

 

27

7580302

Quản lý xây dựng

15,00

 

28

7760101

Công tác xã hội

15,00

 

 

Thí sinh xem danh sách trúng tuyển Tại đây

- Danh sách xếp theo số thứ tự số báo danh

- Sinh viên có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl - F để tìm kiếm nhanh

Chính sách học bổng của Trường Đại học Mở (tham khảo thêm chính sách học bổng của trường: <tại đây>)

1 . Học bổng Thủ khoa Tuyển sinh toàn Trường:

Ghi chú cột Học bổng: THUKHOA

          Mức học bổng: 200% học phí năm 1 và 100% học phí năm 2,3,4.

          Điều kiệnSV có điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển đợt 1 cao nhất Trường.

2  . Học bổng Á khoa Tuyển sinh toàn Trường:

Ghi chú cột Học bổng: AKHOA

           Mức học bổng: 180% học phí năm 1 và 100% học phí năm 2,3,4.

           Điều kiệnSV có điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển đợt 1 cao nhì Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

3 . Học bổng Thủ khoa ngành Tuyển sinh:

Ghi chú cột Học bổng: TKN   

          Mức học bổng: 150% học phí năm 1 và 100% học phí năm 2,3,4.

          Điều kiện: SV có điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển đợt 01 cao nhất ngành của các Khoa trực thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp SV có điểm bằng nhau sẽ căn cứ theo điểm môn ưu tiên của từng ngành.

4.  Học bổng Thí sinh có thành tích cao trong học tập:

  Mức học bổng:

                               100% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất (100%HK1)

                                70% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất (70%HK1)

                                50% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất (50%HK1)

    Điều kiện:   Xét tổng điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển vào Trường (không nhân hệ số, không cộng điểm ưu tiên) từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng đã được phân bổ. Trường hợp SV có điểm bằng nhau sẽ căn cứ theo điều kiện ưu tiên của từng ngành được quy định trong thông báo tuyển sinh của Trường.

5 . Học bổng hợp tác : 

Mức học bổng: 100% học phí suốt 4 năm học

Điều kiệnSV trúng tuyển vào trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh và có hộ khẩu thường trú tại các đơn vị: huyện Cần Giờ, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bình Thuận.

Ghi chú cột Học bổng: CG: Cần Giờ, TG: Tiền Giang, LA: Long An, ĐT: Đồng Tháp, BT: Bình Thuận

Học bổng được xét từ cao xuống thấp ở mỗi đơn vị hợp tác cho đến hết số suất học bổng đã được phân bổ. Trường hợp SV có điểm bằng nhau sẽ căn cứ theo điều kiện ưu tiên của từng ngành được quy định trong thông báo tuyển sinh của Trường.

Thí sinh xem hướng dẫn nhập học 2018 :Tại đây

 

Tin tức nổi bật