• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Danh sách sinh viên trúng tuyển thẳng năm 2018

Danh sách tài khoản của sinh viên Trúng tuyển thẳng và hoàn thành chương trình Dự bị dân tộc

Lưu ý:

- Các bạn Hoàn thành chương trình Dự bị dân tộc sử dụng mật khẩu là 8 chữ số ngày sinh: ddmmyyyy (dd: 2 chữ số ngày, mm: 2 chữ số tháng, yyyy: 4 chữ số năm)

Số báo danh Họ tên Mã sinh viên
(User)
  Bùi Tiểu Anh 1857010009
  Vạn Sử Hồng ánh 1854070010
  Y Lai Bkrông 1854070015
  Hứa Thị Mai Cúc 1854060031
  Đinh Thị Huyền Diệu 1854010060
  Lâm Hào 1854060070
45000185 Đặng Đức Hiền 1857010098
18017159 Nguyễn Quang Hiếu 1857010105
51006417 Hà Phạm Thu Hồng 1851050052
  Dương Văn Huy 1854060090
  Phạm Trung Hùng 1854060099
  Lê Khắc Hưng 1853010057
  Kon Sa Yến Linh 1854060120
47007139 Nguyễn Thị Kim Luân 1854010229
  Dụng Hoài Nam 1854060149
46000380 Bùi Hoàng Ngân 1854100042
  Danh Ngoan 1854060155
  Trương Thị Hạnh Nguyên 1854060165
  H' Danh Niê 1854060183
  Nguyễn Thị Hoàng Oanh 1854010316
39009011 Lê Thị Hồng Phú 1854080069
  Trương Hoàng Thanh 1854060214
  Dương Linh Thôn 1854060228
  Điểu Thị Thơm 1854060230
  Lý Văn Thuận 1854060233
  Trịnh Quốc Toàn 1854060251
50004270 Nguyễn Thế Trân 1857010387
  Lê Thị Ngọc Trinh 1854060269
  Danh Minh Trường 1854060275
  Nguyễn Thị Cẩm  Tú 1854060284
  Đổng Quốc Tùng 1854060286
  Danh Tỉnh Văn 1854060291
47007531 Lý Tôn Xuân Vân 1857040075
  Thị Yến 1854060311
51006930 Lê Huỳnh Như ý 1854030508
Tin tức nổi bật