• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Hướng dẫn nộp Hồ sơ Xét tuyển theo phương thức Kết quả học tập THPT (Học bạ) Đại học CQ2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

Hướng dẫn về việc nhận Hồ sơ xét tuyển theo Phương thức Kết quả học tập các môn học THPT (học bạ) như sau:

1) Thí sinh làm theo hướng dẫn và đăng ký trực tuyến tại trang tuyensinh.ou.edu.vn từ ngày 09/5-31/5.

2) Thí sinh được Đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

3) Thí sinh được xét bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

4) Điểm xét tuyển dựa trên Điểm trung bình môn học trong tổ hợp xét tuyển (ĐTBMH) các năm lớp 10, 11 và 12.

5) Tổng Điểm trung bình 03 môn học từ 20 điểm (không bao gồm điểm Ưu tiên) thì đủ điều kiện nộp hồ sơ.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

 

Tin tức nổi bật