• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Thông báo vv Xét tuyển thẳng học sinh Giỏi các trường THPT 2019

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển thẳng học sinh Giỏi các trường Trung học Phổ thông năm 2019

Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xét tuyển thẳng học sinh Giỏi các trường Trung học Phổ thông (THPT) trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2019 như sau:

1. Đối tượng:

- Học sinh Giỏi các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc trường đại học, trực thuộc tỉnh thành phố trên toàn quốc (tham khảo Phụ lục 1: <ở đây>).

- Học sinh Giỏi các trường THPT ngoài các trường chuyên, năng khiếu trên toàn quốc.

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT năm 2019;

- Có hạnh kiểm tốt 03 năm THPT (lớp 10, 11, 12);

- Kết quả học lực 03 năm THPT (lớp 10, 11, 12) đạt loại giỏi.

- Điểm trung bình (ĐTB) chung của các môn học của 3 năm học THPT trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 7,0. Điểm trung bình chung môn học được xác định như sau:

Điểm TB chung môn học = (Điểm TB môn lớp 10 + Điểm TB môn lớp 11 + Điểm TB môn lớp 12)/3

3. Ngành đăng ký xét tuyển: Học sinh được đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành duy nhất trong tất cả các ngành đào tạo năm 2019 của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.

4. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:

- Thí sinh xem hướng dẫn và nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web tuyensinh.ou.edu.vn từ ngày 09/05 đến 17h00 ngày 31/05/2019.

- Thời gian công bố kết quả trước 17g00 ngày 12/07.

- Thí sinh trúng tuyển thẳng gởi Hồ sơ và xác nhận nhập học: Từ ngày 18/7 đến 20/7.

5. Học bổng:

(1)    Học sinh Giỏi các trường THPT chuyên, năng khiếu: Học bổng toàn phần 04 năm chính khóa theo quy định của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

(2)    Học sinh Giỏi các trường THPT ngoài các trường chuyên, năng khiếu: Cơ hội nhận học bổng 4 năm chính khóa trong trường hợp đối tượng (1) nhập học không đủ chỉ tiêu hoặc học bổng toàn phần 01 năm chính khóa theo quy định của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

HĐTS TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM

Tin tức nổi bật