• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Danh mục tổ hợp xét tuyển 2019

Phụ huynh và thí sinh tham khảo Danh mục tổ hợp xét tuyển 2019 như sau:

STT Tên Tổ hợp Mã tổ hợp
1 Toán, Vật lí, Hóa học A00
2 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3 Toán, Hóa học, Sinh học B00
4 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00
5 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
6 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga D02
7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03
8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung D04
9 Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức D05
10 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06
11 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
12 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
13 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15
14 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức D41
15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga D42
16 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật D43
17 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp D44
18 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung D45
19 Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh D78
20 Ngữ văn, KHXH, Tiếng Đức D79
21 Ngữ văn, KHXH, Tiếng Nga D80
22 Ngữ văn, KHXH, Tiếng Nhật D81
23 Ngữ văn, KHXH, Tiếng Pháp D82
24 Ngữ văn, KHXH, Tiếng Trung D83
25 Toán, KHXH, Tiếng Anh D96
26 Ngữ văn, Toán, Lịch sử C03
27 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
Tin tức nổi bật