• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Danh sách Xét tuyển thẳng theo Quy chế và học sinh dự bị ĐH (30A) đã hoàn thành chương trình - nhập học 2019

- Sinh viên sẽ làm thủ tục nhập học và nhận Giấy báo nhập học tại trường ĐH Mở Tp.HCM từ ngày 12/8 đến hết ngày 15/8.

- Sinh viên xem hướng dẫn nhập học: <ở đây>

STT Họ tên Mã SV Ngành Ghi chú
1 Phạm Thị Thanh Tuyền 1956012173 Xã hội học Mắt, Vận động - Nặng-SGD TP
2 H'Mẫn Teh 1953012081 Công nghệ Sinh học 30A
3 Từ Như Đệ 1954072021 Luật 30A
4 Lâm Thị Trúc Linh 1954062120 Luật kinh tế 30A
5 Lê Trần Công Minh 1954072064 Luật 30A
6 Y Ê Ly Niê 1954062178 Luật kinh tế 30A
7 Thạch Som Niên 1954072086 Luật 30A
8 Lâm Sa Ny 1954062179 Luật kinh tế 30A
9 Kiều Thị Như Quỳnh 1954072103 Luật 30A
10 Thạch Bá Toàn 1954072134 Luật 30A
11 Bá Văn Thánh 1954072111 Luật 30A
12 Điểu Thị Thu Thảo 1954072113 Luật 30A
13 Ka Viện 1954072153 Luật 30A
14 Điển Hồng Vương 1954072158 Luật 30A
15 Hoàng Minh Trí 1954012381 Quản trị kinh doanh 30A
16 Hoàng Thị Thủy 1954022183 Kinh tế 30A
17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1954012146 Quản trị kinh doanh 30A
Tin tức nổi bật