• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Các cơ sở học tập năm học 2015-2016

Phòng Quản lý đào tạo dự kiến phân bố các lớp năm học 2015-2016 như sau:

STT

MÃ CƠ SỞ

ĐỊA CHỈ

NGÀNH

1

VVT

97 Võ Văn Tần, Phường 1,
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Đào tạo Đặc biệt

2

MTL

02  Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao,
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Tài chính - Ngân hàng
- Quản trị kinh doanh
- Đào tạo Đặc biệt

3

NK

371 Nguyễn Kiệm, Phường 3,
Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

- Khoa học máy tính

- Hệ thống thông tin quản lý

- CNKT công trình Xây dựng

- Quản lý xây dựng
- Kế toán

- Kinh tế

- Luật kinh tế

- Ngôn ngữ Anh

- Ngôn ngữ Nhật

- Ngôn ngữ Trung Quốc
- Xã hội học

- Công tác xã hội

- Đông Nam Á

4

BD

68 Lê Thị Trung, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Công nghệ sinh học

5

HHH

35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Qiang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Dự kiến đưa vào hoạt động từ học kỳ 2 năm học 2015-2016

Tin tức nổi bật