• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Các ngành đào tạo Chất lượng cao của trường ĐH Mở Tp. HCM

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

Ngày  09 tháng 3 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 863/BGDĐT-GDĐH cho phép Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đào tạo Chất lượng cao trình độ Đại học cho 05 ngành, gồm:

1. Ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và chuyên ngành Quản trị Marketing

2. Ngành Kế toán – Chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Kiểm toán

3. Ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm: chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành Ngân hàng

4. Ngành Luật Kinh tế

5. Ngành Ngôn ngữ Anh – Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

Sinh viên theo học chương trình chất lượng cao sẽ được cấp bằng Đại học Chất lượng cao.

Để theo học chương trình đào tạo chất lượng cao của nhà trường, sinh viên phải đậu đầu vào trong kỳ xét tuyển đại học của nhà trường hàng năm.

Bên cạnh các tiêu chí của đào tạo chất lượng cao như: Đội ngũ giảng viên, NCKH, giao lưu quốc tế, gắn thực tế,… sinh viên theo học chương trình này còn có các điểm nổi bật như:

- Sinh viên theo học chương  trình này công nhận bởi các trường đại học quốc tế và các chương trình liên kết đào tạo, sinh viên của Khoa sau khi kết thúc giai đoạn một tại Việt Nam có thể lựa chọn học giai đoạn hai (1 năm) tại Úc hoặc Anh. Các trường sinh viên có thể học ở giai đoạn hai là: University of South Wales (Anh); University of Worcester (Anh); University of East London (Anh); University of Southern Queensland (Úc); University of Federation (Úc).

- Cơ sở vật chất tốt như: Học tại cơ sở chính của nhà trường; phòng học nhỏ, có máy lạnh và hiện đại.

- Phát triển các hoạt động ngoại khóa.

- Đa dạng hóa học bổng cho sinh viên.

- Các hoạt động hỗ trợ khác,... 

Chương trình chất lượng cao được nâng lên từ các chương trình đặc biệt của nhà trường. Hiện nay, chương trình chất lượng cao thuộc Khoa Đào tạo đặc biệt của nhà trường.

Xem thông tin chi tiết ở website: http://tuyensinh.ou.edu.vn/news/view/25-khoa-dao-tao-dac-biet