• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM LÀ TRƯỜNG ĐẠI

HỌC CÔNG LẬP THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Tiền thân của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh là Viện Đào tạo Mở rộng được thành lập theo Quyết định số 451/TCCB ngày 15/06/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Ngày 22 tháng 6 năm 2006, theo Quyết định số 146/2006/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ chuyển sang trường Đại học công lập với tên gọi là trường Đại học Mở TP. HCM.

 

1. Sứ mạng của Trường Đại Học Mở Tp.HCM : Sứ mạng chính của Trường Đại học Mở TP.HCM là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học.

 

2. Tầm nhìn : Trường Đại học Mở TP.HCM phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.

 

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI  

Mở rộng tri thức 

 • Các phương thức đào tạo đa dạng và linh hoạt, phù hợp với người học ở mọi nơi với nền tảng kiến thức và điều kiện học tập khác nhau.
 • Phương châm giảng dạy là làm cho kiến thức trở thành đơn giản, dễ hiểu và hữu dụng.

Gắn kết thực tiễn

 • Kiến thức được giảng dạy kèm theo hướng dẫn áp dụng trong thực tiễn công việc của người học.
 • Chương trình đào tạo được cập nhật theo yêu cầu phát sinh từ thực tế.

Không ngừng học hỏi

 • Luôn tiếp cận và chọn lọc tri thức mới để thu hẹp khoảng cách với thế giới trong giảng dạy và nghiên cứu.
 • Tinh thần không ngừng học hỏi được đề cao trong giảng viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường.

Phục vụ cộng đồng

 • Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu phục vụ cho cộng đồng và lợi ích xã hội.
 • Giảng viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ nhân viên nhà trường tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng.

Chuyên nghiệp, hiệu quả, sáng tạo và thân thiện

 • Đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng thực hiện thành thạo công việc giảng dạy, nghiên cứu và tổ chức đào tạo với hiệu quả cao nhất.
 • Tư duy sáng tạo được thể hiện với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội.
 • Môi trường làm việc và học tập thân thiện với thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu.
Tin tức nổi bật