Thông báo Kết quả xét tuyển ƯTXT HS Giỏi, ƯTXT Học bạ có CCNN và xét tuyển học bạ năm 2020

 THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển Ưu tiên xét tuyển Học sinh Giỏi, Ưu tiên xét tuyển Học bạ có chứng chỉ ngoại ngữ và Xét tuyển theo phương thức học bạ năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020 thông báo kết quả xét tuyển ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐIỂM để trúng tuyển như sau:

Thí sinh tra cứu tại đây.

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2020