Thông báo danh sách và lịch thi xếp lớp tiếng Anh năm 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        BAN CƠ BẢN                                       Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc Thi xếp lớp Tiếng Anh, Năm 2014

 

1. Đối tượng dự thi: Toàn thể Tân sinh viên khóa 2014 đã nộp hồ sơ nguyện vọng 1 ở tất cả các khoa (trừ sinh viên khoa Ngoại ngữ)

2. Thời gian thi: ngày 2 và 3/10/2014 (vui lòng xem danh sách, phòng thi và thời gian thi chính xác trong Danh sách đính kèm)

3. Địa điểm thi: Trường Đại học Mở Tp.HCM, số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

4. Hình thức thi: Thi theo hình thức trắc nghiệm gồm: 100 câu listening và 100 câu Reading Comprehension, Vocabulary and Grammar)

5. Sinh viên dự thi vui lòng mang theo CMND, bút bi và bút chì, và có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

6. Xem kết quả thi xếp lớp Tiếng Anh: 12/10/2014 (tại phòng 214, Văn phòng Khoa hoặc qua website www.ou.edu.vn)

7. Nếu lớp học không đủ sĩ số và những sinh viên không dự thi xếp lớp tiếng Anh đầu vào, sẽ được bố trí học Chương trình NNKC Tiếng Anh từ cấp độ căn bản 1.

8. Sinh viên đăng ký nhập học muộn sau ngày 9/9/2014 và nộp hồ sơ nguyện vọng 2, có thể chưa có tên trong danh sách, vui lòng liên hệ Ban Cơ Bản (Phòng 214-Trường Đại học Mở Tp.HCM, Điện thoại: 08.39301315 để được giải quyết)

TP.HCM, ngày   15   tháng 09 năm 2014

Phụ trách Ban Cơ Bản

Đã ký

Ninh Xuân Hương  

(Nguồn: Ban cơ bản)