Danh sách thí sinh nộp hồ sơ bổ sung đợt 1 hệ Đại học CQ năm 2016 KHÔNG thể cập nhật lên hệ thống

DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP VÀ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2016

KHÔNG THỂ CẬP NHẬT LÊN HỆ THỐNG CỦA BỘ GD&ĐT

Ngày 21/08/2016

Số hồ sơ SBD Họ Tên Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 TRẠNG THÁI
Mã ngành Mã tổ hợp Mã ngành Mã tổ hợp
11 QST003711 Nguyễn Ngọc Bảo Hân D220201 D01 D220204 D01 Thí sinh này đã nhập học tại trường: Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM
40 TTN016407 Bùi Đỗ Uyên Vy D220201 A01 D340201 A01 Thí sinh này đã nhập học tại trường: Trường Đại học Tài chính - Marketing

 Ngày 22/08/2016

Số hồ sơ SBD Họ Tên Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 TRẠNG THÁI
Mã ngành  Mã tổ hợp  Mã ngành Mã tổ hợp
83 TKG003371 Nguyễn Thị Hồng Ngọc D340101 D01     Thí sinh này đã nhập học tại trường: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH)
124 NLS005603 Nguyễn Thị Hương Quỳnh D340101 D01 D760101 D01 Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu
145 QSB000836 Hồ Khương Bình D760101 C00 D310301 C00 Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu
154 HUI004721 Trần Gia Hưng D480101 D01 D340405 D01 Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu
192 QST012413 Nguyễn Thị Thu Thảo D220201 D01 D340405 D01 Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu
235 QST000937 Trương Quốc Ân D420201 A00 D340101 A00 Thí sinh này đã nhập học tại trường: Trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG Tp.Hồ chí Minh

Ngày 23 và 24/08/2016

Số hồ sơ SBD Họ Tên Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 TRẠNG THÁI
Mã ngành  Mã tổ hợp  Mã ngành Mã tổ hợp
238 NLS003601 ứng Thành Long D480101 A00 D340405 A00 Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu
249 DQN008281 Nguyễn Đức Qui D480101 A00     Thí sinh này đã nhập học tại trường: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông * Cơ sở 2 ở phía Nam
252 TTN008230 Nguyễn Thị Mỹ D340101 A00 D340201 A00 Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu
322 LPS006762 Trần Nguyệt Tú D220201 D01 D340101 D01 Thí sinh này đã nhập học tại trường: Trường Đại học Sài Gòn
327 DTT004186 Bùi Sỹ Linh D480101 A00 D340405 A00 Thí sinh này đã nhập học tại trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Tp.Hồ chí Minh
335 QST016266 Trần Nguyễn Thúy Vi D220201 A01 D420201 A01 Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu
342 QSX004818 Nguyễn Ngọc Thiên Kim D340201 D01 D340101 D01 Thí sinh này đã nhập học tại trường: Trường Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM
391 QSX009019 Lý Phối Quỳnh D220201 A01 D220204 A01 Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu

Ngày 25/08/2016

Số hồ sơ SBD Họ Tên Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 TRẠNG THÁI
Mã ngành  Mã tổ hợp  Mã ngành Mã tổ hợp
Bưu điện TTG009329 Võ Hoàng Hoài Thương D340101 D01     Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu
Bưu điện XDT003424 Lê Kim Kha D340101 A01 D220201 A01 Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu
Bưu điện GTS002396 Trần Văn Thiết D340201 A00 D340101 A00 Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu
Bưu điện SPK008649 Huỳnh Tấn Thời D340101 A01     Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu
Bưu điện TTN004304 Lê Phi Hiếu D480101 A00 D340101 A00 Thí sinh này đã nhập học tại trường: Trường Đại học Tây Nguyên
Bưu điện SPK006592 Huỳnh Bá Phú D340405 A00 D480101 A00 Thí sinh này đã nhập học tại trường: Trường Đại học Văn Lang

Ngày 26/08/2016

Số hồ sơ SBD Họ Tên Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 TRẠNG THÁI
Mã ngành  Mã tổ hợp  Mã ngành Mã tổ hợp
437 QSX005556 Lê Nguyễn Xuân Lộc D220204 D06 D220214 D06 Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu
456 BAL002106 Tiêu Yến Phụng D760101 C00 D310301 C00 Thí sinh này đã nhập học tại trường: Trường Đại học Văn hoá Tp.HCM
473 DMS002735 Hồ Thanh Phong D220214 C00     Thí sinh này đã nhập học tại trường: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH)
Bưu điện DDF002590 Nguyễn Long Vỹ D480101 A01 D340101 A01 Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu
Bưu điện TCT002196 Huỳnh Phước Kim D480101 A01 D220214 A01 Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 3 trường
Bưu điện YTB013382 Trần Mạnh Tuấn D480101 A00 D340201 A00 Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu

 Ngày 29 và 30/08/2016

Số hồ sơ

SBD

Họ Tên

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

TRẠNG THÁI

Mã ngành

Mã tổ hợp

Mã ngành

Mã tổ hợp

520

DQN008080

Trịnh Thị Như Phương

D480101

A01

   

Thí sinh này đã nhập học tại trường: Trường Đại học Văn Lang

534

TTN012034

Nguyễn Chí Thạch

D480101

A00

   

Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 3 trường

551

SPS003376

Nguyễn Đỗ Châu Giang

D420201

B00

   

Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu

Bưu điện

DTT006017

Nguyễn Thị Yến Nhi

D220214

D01

D760101

D01

Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu

Bưu điện

DTT009097

Lê Nguyễn Khánh Trang

D340101

A01

D340201

A01

Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu

Bưu điện

HUI002618

Nguyễn Thị Hương Giang

D220201

D01

D220204

D01

Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu

560

QST005507

Lê Mạnh Khang

D340405

A00

 

 

Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu

563

QSB006744

Đoàn Huỳnh Diễm My

D220201

A01

D220204

A01

Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu

Bưu điện

TSN003040

Mai Trần Kiên

D420201

B00

   

Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu

Bưu điện

TDV006626

Lê Thị Hoài

D310301

D01

D760101

D01

Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu

Bưu điện

KSA005226

Lộc Thị ý Như

D340101

A00

D340405

A00

Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu

Bưu điện

DDS004424

Lương Thị Nam

D340101

A00

D340201

A00

Thí sinh đăng ký online, không thể sửa dữ liệu