Kết quả phúc khảo tuyển sinh ĐH bằng thứ 2 và Liên thông CĐ-ĐH năm 2016

Thí sinh xem kết quản phúc khảo tuyển sinh Đại học Bằng thứ 2 và Liên thông Cao đẳng - Đại học năm 2016: ở đây