Kết quả tuyển sinh ĐH Bằng thứ 2 và Liên thông CĐ-ĐH ĐỢT 2 năm 2016

Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ĐỢT 2 / năm 2016 như sau:

1. Điểm trúng tuyển:

1.1 Điểm trúng tuyển Đại học bằng thứ 2:

STT

Ngành thi

Điểm trúng tuyển

(Tổng 2 môn, không có môn từ 1,0 điểm trở xuống

1

Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng

10,0

2

Quản trị kinh doanh

10,0

3

Tài chính ngân hàng

10,0

4

Kế toán

10,0

5

Luật kinh tế

9,0

6

Ngôn ngữ Anh

9,0

 
1.2 Điểm trúng tuyển Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:

STT

Ngành thi

Điểm trúng tuyển

(Tổng 3 môn, không có môn dưới 5,0 điểm)

1

Khoa học máy tính

17,00

2

Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng

17,00

3

Quản trị kinh doanh

15,75

4

Tài chính ngân hàng

16,00

5

Kế toán

15,50

6

Ngôn ngữ Anh

CN: Tiếng Anh thương mại

16,25

7

Ngôn ngữ Anh

CN: Phương pháp giảng dạy

16,25

2. Kết quả điểm:
Lưu ý: Kết quả = TT: Trúng tuyển; MT: Miễn thi
2.1 Kết quả tuyển sinh Đại học bằng thứ 2: xem ở đây
2.2 Kết quả tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: xem ở đây

Video/Hình ảnh

Thư ngỏ
Hiệu Trưởng

Vì sao
chọn OU

Tổng quan
về OU

Thông tin
tham khảo

Câu hỏi
thường gặp

Cựu sinh viên
thành đạt

Trắc nghiệm
ngành nghề