Thông báo v/v thay đổi địa điểm học

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi địa điểm học

* Các lớp Bằng thứ 2 khóa 2016 các ngành Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Kế toán; Luật kinh tế chuyển địa điểm học về cơ sở 97 Võ Văn Tần – Phường 6 – Quận 3 (các ngành còn lại học theo thời khóa biểu đã đăng ký).

* Các lớp Liên thông CĐ-ĐH khóa 2016 các ngành Tài chính ngân hàng;  Kế toán chuyển địa điểm học về cơ sở số 02 Mai Thị Lựu – Phường Đakao – Quận 1(các ngành còn lại học theo thời khóa biểu đã đăng ký).

Các bạn sinh viên xem lại lịch học cá nhân tại website: HTTP://SIS.OU.EDU.VN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO