Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh Đại học 2017

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA
VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH  ĐH, CĐSP NĂM 2017

Tên đơn vị:                                                       Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

1. Phan Thị Thu Phương

2. Phùng Thị Kim Ngọc

Số điện thoại:                                                   (08) 39 307 696

Fax:                                                                    (08) 39 300 085

Email:                                                                 tuyensinh@ou.edu.vn

Địa chỉ website của đơn vị:                            www.ou.edu.vn