Thời khoá biểu lớp ôn thi đầu vào ĐH Bằng thứ 2 & Liên thông từ Đại học 2017 (Cập nhật 18/4)

Học viên vui lòng tham khảo thời khoá biểu lớp ôn thi đầu vào ĐH Bằng thứ 2 & Liên thông từ Đại học 2017 theo tập tin đính kèm: tải ở đây

Lưu ý:

Vì số lượng học viên đăng ký Ôn thi chưa đủ số lượng để mở lớp. Các môn theo danh sách sau sẽ tạm dời thời gian khai giảng lớp ôn thi sang đợt tháng 05/2017. Thời khóa biểu chi tiết cho các môn này sẽ được cập nhật sau.

STT

TÊN MÔN

LỚP

GHI CHÚ

01

Nhập môn tin học

Tối 2-7

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

02

Nhập môn tin học

Thứ 7- CN

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

03

Cơ sở lập trình

Tối 2-7

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

04

Cơ sở lập trình

Thứ 7- CN

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

05

Cơ sở dữ liệu

Tối 2-7

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

06

Cơ sở dữ liệu

Thứ 7- CN

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

07

Sức bền vật liệu 1

Tối 2-7

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

08

Sức bền vật liệu 1

Thứ 7 – CN

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

09

Bê tông 1

Tối 2-7

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

10

Bê tông 1

Thứ 7- CN

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

11

Sinh học đại cương

Thứ 7- CN

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

12

Nhập môn công nghệ sinh học

Thứ 7- CN

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

13

Tiếng Anh thương mại

Tối 2-7

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

14

Tiếng Anh thương mại

Thứ 7- CN

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

15

Phương pháp giảng dạy

Tối 2-7

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

16

Phương pháp giảng dạy

Thứ 7 – CN

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

17

Giao tiếp trong kinh doanh

Tối 2-7

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

18

Giao tiếp trong kinh doanh

Thứ 7- CN

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

19

Toán

Thứ 7- CN

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

20

Ngữ pháp

Thứ 7- CN

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

21

Đọc viết (TOEFL)

Thứ 7- CN

Dời ngày khai giảng sang 05/2017

Video/Hình ảnh

Thư ngỏ
Hiệu Trưởng

Vì sao
chọn OU

Tổng quan
về OU

Thông tin
tham khảo

Câu hỏi
thường gặp

Cựu sinh viên
thành đạt

Trắc nghiệm
ngành nghề