Danh sách thí sinh nộp hồ sơ không hợp lệ - Đợt tuyển bổ sung năm 2017

* Danh sách thí sinh nộp hồ sơ qua đường Bưu điện không hợp lệ:

STT HỌ VÀTÊN SBD GHI CHÚ
1 Nguyễn Đăng Vũ 35009228 Không đủ điểm xét tuyển
2 Trần Hoàng Lộc 40016055 Nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT
3 Trần Thị Kim Ngân 35004352 Nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT
4 Đỗ Thị Thùy 28016184 Xét sai tổ hợp xét tuyển (Văn, Sử, Địa)
5 Đặng Thị Bảo Quỳnh 37002985 Nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT
6 Nguyễn Thị Bích Liên 37008772 Không đủ điểm xét tuyển
7 Trần Linh Vương 57003178 Không đủ điểm xét tuyển
8 Lê Thị Ngọc Vân 43003009 Không đủ điểm xét tuyển
9 Nguyễn thị Quỳnh 47006887 Không đủ điểm xét tuyển
10 Cao Nhật Lệ 35006711 Không đủ điểm xét tuyển
11 Mai Thị Thu Huyền 28024395 Không đủ điểm xét tuyển
12 Lê Thị Phượng 52010509 Không đủ điểm xét tuyển
13 Nguyễn Đức Phương 63002786 Không đủ điểm xét tuyển
14 Nguyễn Thị Ngọc Hà 34015060 Nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT
15 Nguyễn Thị Anh Luyến 52009647 Không đủ điểm xét tuyển
16 Nguyễn Thành Đạt 63004260 Không đủ điểm xét tuyển
17 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 40017285 Sai tổ hợp xét tuyển

Video/Hình ảnh

Thư ngỏ
Hiệu Trưởng

Vì sao
chọn OU

Tổng quan
về OU

Thông tin
tham khảo

Câu hỏi
thường gặp

Cựu sinh viên
thành đạt

Trắc nghiệm
ngành nghề