Điểm trúng tuyển Đại học CQ 2016, 2017

Thông tin - Tin tức

Ngành

Điểm trúng tuyển

2016

Điểm trúng tuyển 2017

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng Bổ sung 1

Quản trị kinh doanh

 

19.5

22,50

 

Quản trị kinh doanh Chất lượng cao

 

18,75

21,50

Kinh doanh quốc tế

 

23,00

 

Quản trị nhân lực

 

21,75

 

Tài chính ngân hàng

18

21,00

 

Tài chính ngân hàng Chất lượng cao

 

15,50

16,00

Kế toán

18

21,75

 

Kế toán Chất lượng cao

 

15,50

16,00

Kiểm toán

 

21,25

 

Hệ thống thông tin quản lý

15

19,50

20,00

Luật

19

22,25

 

Luật kinh tế

20.5

22,75

 

Luật kinh tế Chất lượng cao

 

19,00

20,00

Công nghệ Sinh học

16

18,50

18,50

Khoa học máy tính

20(1)

20,75(3)

22,00(3)

CNKT Công trình xây dựng

23.25(1)

18,25(3)

18,25(3)

Quản lý xây dựng

22.25(1)

17,50(3)

 

Ngôn ngữ Anh

24(2)

23,50(4)

 

Ngôn ngữ Anh chất lượng cao

 

22,00(4)

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

20(2)

22,25(4)

 

Ngôn ngữ Nhật

22(2)

23,00(4)

 

Đông Nam á học

16

20,25

22,00

Kinh tế

18

21,25

 

Xã hội học

16

18,75

18,75

Công tác Xã hội

15

17,50

17,50

 

(1): Điểm Toán hệ số 2 trên thang điểm 40

(2): Ngoại ngữ hệ số 2 trên thang điểm 40

(3): Điểm Toán hệ số 2, quy về thang điểm 30.

(4): Ngoại ngữ hệ số 2, quy về thang điểm 30.