Lịch ôn thi Liên thông ĐH và ĐH Bằng 2 khai giảng 05/6 & 11/6/2018 (Cập nhật ngày 19/6)

Học viên xem lịch học cụ thể: <ở đây> (Cập nhật ngày 19/6)