Khoa Kinh tế và Quản lý Công

GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG


Giới thiệu 1
 

1. Giới thiệu khoa Kinh tế và Quản lý công.

1.1. Lịch sử hình thành

Khoa Kinh tế và Quản lý công được thành lập năm 2007 trên cơ sở tách khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh thành khoa Kinh tế và khoa Quản trị Kinh doanh.

Đến năm 2010, khoa Kinh tế đổi tên thành khoa Kinh tế và Luật để phù hợp với hai ngành đào tạo của khoa là ngành Kinh tế và ngành Luật Kinh tế.

Tháng 10 năm 2015, khoa Kinh tế và Luật tách thành hai khoa là khoa Luật và khoa Kinh tế và Quản lý công.

1.2. Ngành đào tạo:

Khoa kinh tế và Quản lý công có 2 ngành đào tạo:

-  Ngành Kinh tế, bắt đầu đào tạo từ năm 2006.

-  Ngành Quản trị công, bắt đầu đào tạo từ năm 2016.

1.3. Đội ngũ giảng viên:

Khoa Kinh tế và Quản lý công hiện có 17 giảng viên. Đội ngũ giảng viên của Khoa có học vị Tiến sĩ và Thạc sĩ, được đào tạo ở nước ngoài (Hà Lan, Úc, Đức, Mỹ), các chương trình liên kết (Việt Nam - Hà Lan, Việt Nam - Bỉ, Chương trình Fulbright) và trong nước.

2. Giới thiệu ngành Kinh tế.

Bắt đầu đào tạo từ năm 2006 với ba chuyên ngành: Kinh tế học, Kinh tế đầu tư và Kinh tế quốc tế.

2.1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế được thiết kế gọn nhẹ, bao gồm những học phần rất thiết thực với 124 tín chỉ. Sinh viên tốt nghiệp sau ba năm rưỡi học tập. Chương trình chú trọng cung cấp công cụ nghiên cứu như Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu.     

2.2. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

- Làm việc tại các cơ quan nhà nước

Với thiên hướng nghiên cứu về kinh tế vĩ mô nên sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế đặc biệt thích hợp với các vị trí công việc trong khu vực nhà nước.

Các cơ quan chính phủ mà sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế có thể làm là các Ủy Ban Nhân Dân và Ban ngành cấp tỉnh (Sở Tài Chính, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư…) hoặc Ủy Ban Nhân Dân và Phòng, Ban ngành cấp huyện (Phòng Tài chính, Phòng kinh tế…).

- Làm việc tại các tổ chức nghiên cứu

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học còn có thể làm nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu như Viện Nghiên Cứu Kinh Tế, Viện Nghiên Cứu Phát Triển…

- Làm việc tại các cơ sở giáo dục và đào tạo

Những sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế với kết quả xuất sắc có thể tham gia công tác giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, nếu muốn theo đuổi con đường giảng dạy và nghiên cứu thì sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên nên tiếp tục học tập bậc sau đại học.

- Làm việc tại các Doanh nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế có thể làm việc ở nhiều vị trí trong doanh nghiệp như chuyên viên nghiên cứu, phân tích số liệu; chuyên viên phân tích và nghiên cứu thị trường; chuyên viên phân tích đầu tư, quản lý dự án. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế quốc tế có thể làm việc tại các công ty xuất nhập khẩu, công ty kho vận (logistic).

3. Giới thiệu ngành Quản trị công.

Bắt đầu đào tạo từ năm 2016, ngành Quản trị công không phân chia chuyên ngành.

3.1. Chương trình đào tạo

Chương trình Quản trị công với 130 tín chỉ, được thiết kế với tính cập nhật và thực tiễn rất cao, phù hợp với xu hướng hội nhập của đất nước thông qua các môn học mới mà chính phủ và các địa phương đang cần như Mua sắm công, Chính phủ điện tử, Thương mại điện tử: chính sách và quản trị, Kỹ năng lãnh đạo khu vực công, Quản trị nguồn nhân lực công...

3.2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại nhiều đơn vị, lĩnh vực cụ thể như sau:

- Làm việc tại các cơ quan Nhà nước

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị công đặc biệt thích hợp với các vị trí công việc trong khu vực công. Rất nhiều vị trí công việc có liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành Quản trị công như Quản lý đô thị, Quản trị y tế, Quản trị tổ chức công, Phân tích chính sách, Thẩm định dự án, Kinh tế quốc tế, Kinh tế môi trường, Chính phủ điện tử, Lãnh đạo và Nhân sự khu vực công… Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị công có thể làm việc tại các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương trong các lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thuế, Lao động – Thương binh xã hội, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông…

- Làm việc tại các doanh nghiệp

Có rất nhiều vị trí trong khối doanh nghiệp tư nhân dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị công như là chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên nghiên cứu thị trường hoặc chuyên viên thẩm định và quản lý dự án đầu tư tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty nghiên cứu thị trường...

Bên cạnh đó, kiến thức ngành Quản trị công cũng sẽ tạo lợi thế cho sinh viên khi làm việc tại các ngân hàng, doanh nghiệp và tập đoàn lớn, nơi có mối quan hệ lâu dài và chuyên sâu với nhiều cơ quan nhà nước. Đặc biệt là các vị trí như chuyên viên mua sắm công, chuyên viên thuế.

Ngoài ra, sinh viên còn có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận.

- Làm việc tại các tổ chức quốc tế

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập với nhiều hiệp định được ký kết liên tục, từ gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến Hiệp định Hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nhiều Hiệp định thương mại song phương (FTA) khác, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị công có cơ hội lớn trong việc tham gia vào các tổ chức quốc tế về kinh tế, chính sách và quản trị công như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), các tổ chức phi chính phủ (NGOs)...

- Làm việc tại các tổ chức nghiên cứu

Do đặc thù của chương trình đào tạo cung cấp một khối lượng lớn kiến thức về kinh tế học và các phương pháp nghiên cứu định lượng cũng như thống kê bên cạnh kỹ năng nghiên cứu nên sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị công có thể làm việc tại các tổ chức nghiên cứu, viện nghiên cứu về kinh tế, chính sách như viện nghiên cứu kinh tế, viện nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững, viện nghiên cứu quản lý kinh tế, viện nghiên cứu phát triển...

- Làm việc tại các cơ sở giáo dục và đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị công cũng rất thích hợp làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo với vị trí quản lý khoa học hoặc học nâng cao để giảng dạy trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý công.

Địa chỉ: Phòng 603, 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: khoaktqlc@ou.edu.vn

Điện thoại: (028) 3838.6615