TB v/v chấm phúc khảo TS ĐH bằng thứ 2 và Liên thông Đại học Đợt 1, năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Đại học Bằng thứ 2 và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học thông báo về việc nhận đơn xin chấm phúc khảo tuyển sinh đợt 1, năm học 2018 – 2019 như sau:

- Thời gian phát và nhận đơn: từ ngày 27/07/2018 đến hết ngày 05/08/2018.

- Địa điểm nhận đơn: thí sinh nhận đơn xin chấm phúc khảo và nộp lệ phí tại phòng Kế toán – Tài chính (110).

- Lệ phí: 35.000 đồng / 1 môn.

- Thời gian công bố kết quả: dự kiến ngày 19/08/2018 (kết quả sẽ được công bố trên trang web tuyển sinh: tuyensinh.ou.edu.vn)

Phòng Quản lý đào tạo sẽ không giải quyết cho các trường hợp nộp đơn quá hạn nêu trên.

Thí sinh có thể tải mẫu đơn phúc khảo: ở đây