Đề án tuyển sinh 2019 (Chính thức)

Phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo Đề án tuyển sinh 2019: <ở đây>