Thông báo Điểm Danh sách trúng tuyển đợt Bổ sung - Đại học CQ theo phương thức kết quả THI THPT 2019

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển đợt Bổ sung  kỳ thi tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2019 như sau:

Ghi chú:

(1) Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân)

(2) Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển: <ở đây>

(3) Thí sinh tham khảo hướng dẫn nhập học: <ở đây>

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

Hệ số 30

(1)

Ghi chú

1

7340201C

Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao

15.50

 

2

7340301C

Kế toán Chất lượng cao

15.80

 

3

7380107C

Luật kinh tế Chất lượng cao

16.00

 

4

7420201

Công nghệ sinh học

15.00

 

5

7420201C

Công nghệ sinh học Chất lượng cao

15.00

 

6

7510102C

CNKT công trình xây dựng 

15.50

 

7

7580302

Quản lý xây dựng

15.50

 

8

7760101

Công tác xã hội

15.50