Thông báo v/v nhận đơn chấm phúc khảo ĐH bằng thứ 2 và Liên thông Đại học 2019

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn xin chấm phúc khảo

Tuyển sinh hệ Đại học bằng thứ 2 và liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

Đợt 1, năm học 2019 – 2020

Hội đồng tuyển sinh Đại học Bằng thứ 2 và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học thông báo về việc nhận đơn xin chấm phúc khảo tuyển sinh đợt 1, năm học 2019 – 2020 như sau:

- Thời gian phát và nhận đơn: từ ngày 03/09/2019 đến hết ngày 12/09/2019.

- Địa điểm nhận đơn: thí sinh nhận đơn xin chấm phúc khảo và nộp lệ phí tại phòng Kế toán – Tài chính (Phòng 009, cơ sở Võ Văn Tần).

- Lệ phí: 35.000 đồng / 1 môn.

- Thời gian công bố kết quả: dự kiến ngày 26/09/2019 (kết quả sẽ được công bố trên trang web tuyển sinh: tuyensinh.ou.edu.vn)

Phòng Quản lý đào tạo sẽ không giải quyết cho các trường hợp nộp đơn quá hạn nêu trên.