Dự thảo Quy chế tuyển sinh 2015 cùa Bộ GD&ĐT

Thí sinh có thể tham khảo dự thảo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

(Nguồn: http://moet.gov.vn/?page=6.10&view=548)