Quy chế Kỳ thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2015

Thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo Quy chế Kỳ thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy áp dụng cho năm 2015 do Bộ GD-ĐT đã chính thức ban hành như sau:

1. Quy chế Kỳ thi THPT quốc gia

2. Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy