Khoa Luật


Giới thiệu 1


Giới thiệu 2

Khoa Luật đào tạo hai ngành Luật và Luật Kinh tế. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Luật và cử nhân Luật Kinh tế có trình độ chuyên môn vững vàng về kiến thức luật học và kiến thức bổ trợ khác. Bên cạnh đó, Khoa chú trọng rèn luyện các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng mềm, hình thành thái độ đúng đắn đối với nghề nghiệp, cộng đồng, xã hội. Sinh viên sẽ được học tập và làm việc với đội ngũ Giảng viên, Luật sư, Thẩm phán có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình trong các buổi học tại giảng đường, sinh hoạt ngoại khóa, các cuộc thi học thuật, hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên, các buổi học tập thực tế tại tòa án, công ty Luật.

Cử nhân Luật
Cử nhân Luật kinh tế

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

- Sinh viên có kiến thức rộng, vững về các ngành Luật để giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và cuộc sống.

- Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản và phù hợp về kinh tế, quản trị, xã hội để bổ trợ cho công việc sau khi tốt nghiệp.

- Sinh viên có kiến thức rộng, vững về các ngành Luật để giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và cuộc sống… đồng thời chuyên sâu hơn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.

- Sinh viên được trang bị kiến thức bổ trợ về kinh tế, quản trị, kế toán, tài chính doanh nghiệp phục vụ cho nghề nghiệp.

Kỹ năng

Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng:

- Kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu, làm việc độc lập cũng như kỹ năng ứng dụng các kiến thức pháp luật trong công việc và trong đời sống, nhận diện được các vấn đề nảy sinh và đưa ra các quyết định phù hợp.

- Kỹ năng làm việc nhóm, các kỹ năng thực hành nghề nghiệp liên quan đến hoạt động pháp lý, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng – đàm phán,… đạt năng lực ngoại ngữ và tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo bậc đại học.

- Được rèn luyện và trau dồi kỹ năng tự học phục vụ cho nhu cầu cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu công tác và có thể học lên các bậc học cao hơn.

Vị trí việc làm

(cử nhân Luật và cử nhân Luật Kinh tế)

Cơ quan nhà nước, đoàn thể:

- Các cơ quan Đảng, Đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội;

- Các cơ quan của Quốc hội; Hội đồng nhân dân các cấp;

- Ủy ban nhân dân các cấp;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, sở, phòng, ban chuyên môn tại các tỉnh/thành phố, quận/huyện;

Tại các đơn vị trên, người tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí như: chuyên viên, quản lý tại các bộ phận nhân sự, chính sách, pháp luật, tuyên truyền pháp luật.

- Tòa án nhân dân các cấp: Thư ký, Thẩm phán (sau khi hội đủ các điều kiện);

- Viện kiểm sát nhân dân các cấp: Kiểm sát viên (sau khi hội đủ các điều kiện);

- Cơ quan thi hành án các cấp: Chấp hành viên (sau khi hội đủ các điều kiện);

- Công an nhân dân các cấp: Công an trong các lĩnh vực.

Các tổ chức tư vấn luật hoặc doanh nghiệp: Luật sư, chuyên viên pháp lý tại các ngân hàng, doanh nghiệp, văn phòng Luật, công ty Luật, phòng công chứng…

Các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục và đào tạo có liên quan: Nghiên cứu viên, giảng viên, giáo viên dạy luật tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm đào tạo nghề…

Địa chỉ: Phòng 102, 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Điện thoại: (028)38 38 66 01