Thông báo tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 hệ Chính quy năm 2016

Học viên tham khảo hồ sơ tuyển sinh ở đây: Hồ sơ tuyển sinh