Thông báo lịch tuần sinh hoạt công dân năm học 2014 - 2015

Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch tuần sinh hoạt công dân năm học 2014 - 2015 - có edit

    Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - SV" đầu năm học cho sinh viên năm học 2014 - 2015;

    Căn cứ kế hoạch số 879/KH-ĐHM ngày 28/8/2014 về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - SV" năm học 2014 - 2015, Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch sinh hoạt công dân cụ thể như sau:

 

- Lịch tuần sinh hoạt công dân năm học 2014 - 2015 dành cho sinh viên các khoá 2013 trở về trước (thời gian thực hiện từ 15/9/2014 đến 10/10/2014);

- Lịch tuần sinh hoạt công dân năm học 2014 - 2015 dành cho tân sinh viên các khoá 2014 (thời gian thực hiện từ 6/10/2014 đến 17/10/2014).

Đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm thực hiện.

Mọi chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng Khoa Thong-bao-lich-tuan-sinh-hoat-cong-dan-nam-hoc-2014--2015.aspx.

Nguồn : Phòng Công tác sinh viên