Thông báo v/v phúc khảo Tuyển sinh ĐH Bằng thứ 2 và Liên thông CĐ-ĐH 2016

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn xin chấm phúc khảo

Tuyển sinh hệ Đại học bằng thứ 2 và liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

Năm học 2016 – 2017

Hội đồng tuyển sinh Đại học Bằng thứ 2 và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học thông báo về việc nhận đơn xin chấm phúc khảo tuyển sinh năm học 2016 – 2017 như sau:

  • Thời gian phát và nhận đơn: từ ngày 25/07/16 đến hết ngày 03/08/16.
  • Địa điểm nhận đơn: thí sinh nhận đơn xin chấm phúc khảo và nộp lệ phí tại phòng Kế toán – Tài chính (107D).
  • Lệ phí: 35.000 đồng / 1 môn.
  • Thời gian công bố kết quả: dự kiến ngày 17/08/2016 (kết quả sẽ được công bố trên trang web tuyển sinh: tuyensinh.ou.edu.vn)

Phòng Quản lý đào tạo sẽ không giải quyết cho các trường hợp nộp đơn quá hạn nêu trên.

Thí sinh có thể đơn xin chấm phúc khảo: ở đây