Hướng dẫn điền phiếu Đăng ký xét tuyển 2016

Thông tin - Tin tức

1. Thông tin thí sinh: Thí sinh điền đầy đủ thông tin cá nhân và thống nhất với thông tin đã khai trong hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia.

  • Mã ĐKXT: được in trong Giấy chứng nhận kết quả thi.

2. Phần Ưu tiên xét tuyển: Trường hợp thí sinh thuộc Đối tượng tuyển thẳng, không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào trường.

- Thí sinh đánh dấu "X" vào ô Diện Ưu tiên xét tuyển.

- Điền vào ô đối tượng được quy định như sau:

+ 01: Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

+ 02: đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Đồng thời thí sinh nộp kèm các loại giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (phụ lục 2 kèm theo công văn số: 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục);

- Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

3. Thông tin liên lạc: Thí sinh điền đầy đủ và chính xác để nhà trường có thể gởi thông báo trúng tuyển, tài khoản đăng ký nhập học và các thông tin cần thiết khác.

4. Chế độ ưu tiên: Thí sinh ghi lại thông tin chế độ ưu tiên thống nhất với thông tin đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia.

Trường hợp có thay đổi đánh “X” vào ô: “Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia” và nộp kèm các minh chứng.

5. Thông tin xét tuyển: Thí sinh điền đầy đủ thông tin ngành xét tuyển, mã ngành và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển

Lưu ý:

- Không nhất thiết phải đăng ký đầy đủ 02 nguyện vọng.

- Phương thức xét tuyển giữa 2 ngành nguyện vọng 1 và 2 là bình đẳng.

6. Trường hợp thí sinh có đăng ký xét tuyển vào trường khác: Thí sinh ghi rõ Mã trường, tên trường và các thông tin ngành xét tuyển.