Trường Đại học Mở TpHCM nhận xét tuyển đợt I có điểm sàn từ 15,0 điểm cho tất cả các ngành (chưa nhân hệ số)

THÔNG BÁO

Về việc thủ tục xét tuyển đợt I,
kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2016

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thủ tục xét tuyển đợt I, kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2016 như sau:

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 2.915.

3. Phương thức xét tuyển:       

- Xét tuyển dựa trên kết quả tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

- Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

- Phương thức xét tuyển giữa 2 ngành trong Phiếu ĐKXT của thí sinh:

+ Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp nguyện vọng sau.

+ Xét 02 nguyện vọng là bình đẳng. Cụ thể, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được tự động xét nguyện vọng 2 bình đẳng với các thí sinh khác.

- Điểm trúng t­­uyển xét theo từng ngành.

4. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 01/08 đến hết ngày 12/08/2016.

5. Thủ tục Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và phí Đăng ký xét tuyển:

* Thí sinh đăng ký xét tuyển theo các bước sau:

Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT (có thể tải ở đây) và bản sao giấy Chứng nhận kết quả thi 2016.

Bước 2: Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng 1 trong 3 cách sau:

i) Nộp Phiếu Đăng ký và phí dự tuyển trực tiếp tại trường: Số 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

ii) Nộp Phiếu ĐKXT và phí dự tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện).

iii) Đăng ký theo phương thức trực tuyến (online) tại địa chỉ trang thông tin điện tử: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

* Phí đăng ký xét tuyển là: 30.000đ/hồ sơ.

Trường hợp thí sinh nộp Phiếu ĐKXT bằng phương thức trực tuyến (online) có thể nộp phí dự tuyển bằng một trong hai phương thức sau:

1. Thông qua hệ thống các ngân hàng bằng cách chuyển khoản:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số tài khoản NH: 1900201031556 Tại: Ngân hàng Agribank – CN Trung tâm SG.

Khi chuyển, thí sinh phải ghi đầy đủ họ và tên, số CMND, mã Đăng ký xét tuyển.

2. Nộp trực tiếp: Tại phòng Tài chính Kế toán (phòng 107D) của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.

6. Các ngành tuyển sinh:

Thí sinh tham khảo thêm các tổ hợp môn và điều kiện bổ sung xét tuyển tuyển sinh Đại học hệ Chính quy: ở đây

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu
dự kiến

Tổ hợp môn
xét tuyển

Khoa học máy tính (1)

D480101

150

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý,  Anh;
Toán, Văn,  Anh

 

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

100

Kinh tế

D310101

150

Quản trị kinh doanh

D340101

360

Tài chính ngân hàng

D340201

250

Kế toán

D340301

300

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng(1)

D510102

150

Quản lý xây dựng(1)

D580302

100

Công nghệ Sinh học (2)

D420201

250

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý,  Anh;
Toán, Sinh, Hóa;
Toán, Văn,  Anh

Luật kinh tế

D380107

200

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý,  Anh;
Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Ngoại ngữ

Luật

D380101

175

Đông Nam Á học

D220214

100

Toán, Lý,  Anh;
Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Ngoại ngữ;
Văn, Sử, Ngoại ngữ

Xã hội học

D310301

100

Công tác Xã hội

D760101

100

Ngôn ngữ Anh (3)

D220201

300

Toán, Lý, Anh;
Toán, Văn, Anh;
 Văn, Sử,  Anh

Ngôn ngữ Trung Quốc (3)

D220204

50

Toán, Lý,  Anh;
Văn, Toán, Ngoại ngữ;
Văn, Sử, Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Nhật (3)

D220209

80

 

Ghi chú:

(1):    Ngành Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng, Quản lý xây dựng: điểm môn Toán được tính hệ số 2.

(2):    Ngành Công nghệ sinh học đào tạo tại cơ sở Bình Dương.

(3):    Ngành Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật: điểm môn ngoại ngữ được tính hệ số 2.

- Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

7. Tuyển sinh chương trình Chất lượng cao:

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh 05 ngành đào tạo chương trình Chất lượng cao được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh.

8. Thông tin liên lạc:

- Địa chỉ: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (08) 39 300 072 - (08) 39 307 696 - (08) 39 300 372.

- Email: tuyensinh@ou.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH