Cựu sinh viên thành đạt

Thông tin - Tin tức

Một vài Anh Chị cựu sinh viên HCMC-OU thành đạt cùng một số hoạt động cựu sinh viên

Anh Nguyễn Khoa Đăng - Cựu sinh viên khoa CNTT khóa 1996 giám đốc tranh gạo Quỳnh Vy

Anh Phạm Anh Quốc - Cựu sinh viên khoa CNSH khóa 1995 - Giám đốc công ty TNHH TM Quốc Liên Phương

Anh Trương Quang Ái - Cựu SV khoa QTKD - khóa 1990 - Giám đốc điều hành công ty TNHH Farmacare

Ông Nguyễn Tấn Huy - Tổng thư ký Hội đồng Doanh nhân Việt Nam

HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN TẠI CS 3 BÌNH DƯƠNG

KHOẢNH KHẮC SINH VIÊN KHOA XHH-CTXH-ĐNA - OU