Hướng dẫn Chuẩn bị Minh chứng hưởng chế độ ưu tiên 2021

CM_Bài viết con
HƯỚNG DẪN
Chuẩn bị các minh chứng để hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh

1. Đối tượng ưu tiên

Đối tượng ưu tiên
Ký hiệu
Các minh chứng cần phải có khi nhập học
Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại khu vực 1 (KV1).
01
- Bản sao giấy khai sinh có ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số;
- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT.
Thí sinh thuộc đối tượng thương binh, bệnh binh,…
03
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách bênh binh, thương binh, hoặc Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh.
Thí sinh thuộc đối tượng con của thương binh, bệnh binh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.
04
06
- Bản sao Giấy khai sinh.
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như bênh binh, thương binh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.
Thí sinh thuộc đối tượng con người hoạt động kháng chiến.
04
06
- Bản sao công chứng Giấy khai sinh.
- Bản sao công chứng Quyết định trợ cấp, phụ cấp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thí sinh thuộc đối tượng thân nhân liệt sĩ.
 04
- Bản sao công chứng Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu.
- Bản sao công chứng, công nhận liệt sĩ.
Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại KV1
03
Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền và xác nhận thời gian phục vụ tại KV1 từ 12 tháng trở lên.
Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên 
03
Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền và xác nhận thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.
Quân nhân, CAND đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định.
03
Bản sao công chứng quyết định xuất ngũ. Thời gian tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng tính từ ngày ký quyết định đến ngày đăng ký xét tuyển.
Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở KV1.
05
Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền và xác nhận thời gian phục vụ.
Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học.
05
Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền.
Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01.
06
Bản sao công chứng giấy khai sinh có ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số.
Người khuyết tật nặng.
07
Bản sao công chứng Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền.
Người lao động ưu tú.
07
Bản sao công chứng Bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Khu vực ưu tiên

Chính sách ưu tiên
Nội dung
Các minh chứng cần phải có khi nhập học
Ưu tiên theo khu vực
Xét theo khu vực của trường THPT mà thí sinh học trong 3 năm 10, 11, 12.
Bản sao Học bạ THPT
Ưu tiên theo hộ khẩu: xét theo khu vực của địa chỉ hộ khẩu cư trú của thí sinh, các trường hợp như sau:
Học sinh các trường THPT dân tộc nội trú;
Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH;
Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh;
Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135; các thôn, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên.
Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.
Bản sao Học bạ THPT
Bản sao hộ khẩu thường trú

Cụ thể các khu vực tuyển sinh: 

- Khu vực 1 (KV1): Ưu tiên 0,75 điểm

  KV1 là các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Khu vực 2 (KV2): Ưu tiên 0,25 điểm

   KV2 là các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).

- Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT): Ưu tiên 0,5 điểm

  KV2-NT gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

- Khu vực 3 (KV3): Không được điểm ưu tiên

   KV3 là các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

3. Điểm ưu tiên

<<Quay lại bài chính>>