HƯỚNG DẪN Tân sinh viên khóa 2021 sử dụng các tài khoản được cấp và tham gia kiểm tra trình độ đầu vào (Tiếng Anh và Tin học)

HƯỚNG DẪN
Tân sinh viên khóa 2021 sử dụng các tài khoản được cấp và tham gia kiểm tra trình độ đầu vào (Tiếng Anh và Tin học)

 

I. CÁC TÀI KHOẢN CẤP CHO SINH VIÊN

1. Mỗi sinh viên được Trường cấp cho các loại tài khoản sau:

  a. Tài khoản sinh viên (HCMCOU-SSO);

  b. Tài khoản Email (trên nền tảng Google);

  c. Tài khoản Microsoft.

2. Hướng dẫn đăng nhập

   Sinh viên xem hướng dẫn sử dụng các loại tài khoản, thực hiện đăng nhập để kiểm tra hoạt động của tài khoản: tài khoản sinh viên; tài khoản Email; tài khoản Microsft tại đây

 II HƯỚNG DẪN THAM GIA KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC

1. Xem lịch kiểm tra cá nhân

   Sinh viên xem lịch kiểm tra chính thức trình độ Tiếng Anh không chuyên đầu vào, Tiếng Anh chuyên ngữ đầu vào, Tin học không chuyên đầu vào theo hướng dẫn tại đây

2. Hướng dẫn kiểm tra trình độ tiếng anh đầu vào, tin học đầu vào

Sinh viên xem để biết hình thức, cách thực hiện bài kiểm tra.

►Hướng dẫn KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN ĐẦU VÀO tại đây 

►Hướng dẫn KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIN HỌC KHÔNG CHUYÊN ĐẦU VÀO  tại đây

III. KIỂM TRA CHÍNH THỨC TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO, TIN HỌC ĐẦU VÀO

1.  Sinh viên tham dự Kiểm tra chính thức trình độ Tiếng Anh đầu vào, Tin học đầu vào theo lịch tại trang THÔNG TIN SINH VIÊN.

2. Thời gian kiểm tra theo ca thi như sau:

  a. Ca 1 bắt đầu từ 7g30 – có mặt (đăng nhập) từ 7g

  b. Ca 2 bắt đầu từ 9g30 – có mặt (đăng nhập) từ 9g

  c. Ca 3 bắt đầu từ 13g30 – có mặt (đăng nhập) từ 13g

  d. Ca 4 bắt đầu từ 15g30 – có mặt (đăng nhập) từ 15g

3. Sinh viên phải đăng nhập trang KIỂM TRA ĐẦU VÀO TÂN SINH VIÊN 2021 trước giờ kiểm tra 30 phút để thực hiện việc điểm danh (sinh viên cần chuẩn bị căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác có ảnh).