Hướng dẫn minh chứng hưởng chế độ ưu tiên năm 2022

CM_Bài viết con
HƯỚNG DẪN
Chuẩn bị các minh chứng để hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh

1. Đối tượng ưu tiên

Đối tượng
Mô tả đối tượng, điều kiện
Các minh chứng cần phải có khi nhập học
01
Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1.
- Bản sao giấy khai sinh có ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số;
- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT.
02
Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.
- Bằng khen, giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trở lên 2 năm;
03
a) Thương binh, bệnh binh, người có "Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh;
b) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;
c) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;
d) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách bệnh binh, thương binh, hoặc Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh.
- Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền và xác nhận thời gian phục vụ tại KV1 từ 12 tháng trở lên.
- Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền và xác nhận thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.
- Bản sao công chứng quyết định xuất ngũ. Thời gian tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng tính từ ngày ký quyết định đến ngày đăng ký xét tuyển.
04
a) Thân nhân liệt sĩ;
b) Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
d) Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
đ) Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
- Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền để xác nhận thân nhân liệt sĩ (nếu là thân nhân liệt sĩ).
- Bản sao Giấy khai sinh, Bản sao công chứng giấy chứng nhận của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như bệnh binh, thương binh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.
- Bản sao công chứng Quyết định trợ cấp, phụ cấp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Bản sao công chứng, công nhận liệt sĩ.
- Bản sao công chứng các giấy tờ chứng nhận của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
05
a) Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;
b) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác;
c) Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày ĐKXT.
- Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền.
- Xác nhận thời gian phục vụ.
- Các giấy tờ chứng nhận khác liên quan chứng minh.
06
a) Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;
b) Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
c) Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
- Bản sao công chứng giấy khai sinh có ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số.
- Bản sao Giấy khai sinh, Bản sao công chứng giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
- Bản sao Giấy khai sinh, Bản sao công chứng giấy chứng nhận của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
07
a) Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT- BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;
b) Người lao động ưu tú thuộc tất cả thành phần kinh tế từ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên được công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Bản sao công chứng Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao công chứng Bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2. Khu vực ưu tiên

Khu vực

Mô tả khu vực và điều kiện

Các minh chứng cần phải có khi nhập học

Khu vực 1

(KV1)

Cộng ưu tiên 0,75 điểm

Các xã khu vực I, II, III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Bản sao Học bạ THPT.

- Bản sao hộ khẩu thường trú.

- Bản sao các giấy tờ chứng nhận xã khó khăn, xã biên giới,… theo quy định.

Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT)

Cộng ưu tiên 0,5 điểm

Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

- Bản sao Học bạ THPT.

- Bản sao hộ khẩu thường trú.

Khu vực 2

(KV2)

Cộng ưu tiên 0,25 điểm

Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1).

- Bản sao Học bạ THPT.

- Bản sao hộ khẩu thường trú.

Khu vực 3

(KV3)

Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

<<Quay lại bài chính>>